Geologiska forskningscentralen är en expert på geologiska naturresurser

Geologiska forskningscentralen GTK är en internationellt inriktad expertorganisation som lyder under Arbets- och näringsministeriet. Vi skapar lösningar, ny näringsverksamhet och hållbar tillväxt genom geologisk kompetens.

Vi producerar geologisk information och geologiska tjänster för samhället och näringslivet. Den information som vi producerar främjar ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. Vi tillhandahåller omfattande expert-, forsknings- och laboratorietjänster samt digitala tjänster som utvecklas kontinuerligt. Vid GTK arbetar över 400 experter.

Det lönar sig att utnyttja geologisk information i beslutsfattandet

Den information och de tjänster som GTK producerar är nödvändiga när det gäller att utnyttja malmer, mineral, grundvatten och andra naturresurser i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vår verksamhet stödjer Finlands konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt samt uppkomsten av ny näringsverksamhet. GTK:s verksamhet bygger på internationellt konkurrenskraftig forskning och på starkt partnersamarbete.

Vi har bland annat följande uppgifter:

  • Agera som expert i Finlands och EU:s mineralpolitik
  • Kartlägga de geologiska naturresurserna och upprätthålla och uppdatera kartor och informationstjänster i anslutning till dem
  • Producera geologisk information som stöd för beslutsfattandet
  • Bedriva tillämpad forskning bl.a. för behoven inom gruv-, energi- och byggsektorn

Ny geologisk information behövs till exempel för att lösa utmaningar inom den cirkulära ekonomin, utreda potentialen hos geoenergi och kartlägga tillgången på batterimineral. Digitaliseringen, artificiell intelligens och maskininlärning skapar möjligheter att utveckla tjänster som anknyter till geologi.

“För vår jord”

Lag om Geologiska forskningscentralen och Statsrådets förordning om Geologiska forskningscentralen

     

    Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

    Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.