Jobba hos oss

GTK erbjuder intressanta och mångsidiga uppgifter i en internationellt aktiv sakkunnig organisation.

Varför arbeta hos oss?

Betydelsefullt arbete. Du utför arbete som är av vikt för Finland och hela världen till exempel i fråga om miljön och klimatförändringen. Du är med och bygger upp en hållbar och koldioxidneutral framtid.

Inget grått ämbetsverk. Vi utvecklar och utvecklas kontinuerligt. Inom den offentliga förvaltningen är vi föregångare inom moderna arbetsmetoder (läs mer). 

Kompetens och möjligheter för karriärutveckling. Hos oss kan du utveckla din kompetens mångsidigt. Vi erbjuder mångsidiga alternativ till karriärvägar.

Moderna och multilokala arbetsramar. Möjligheterna att arbeta på distans och arbetstiden är flexibla. Våra multilokala miljöer stöder öppen växelverkan. Vi satsar på arbetshälsa, bra ledarskap och chefsarbete, gemenskap och moderna arbetsmetoder.

Våra personalförmåner

  • En mer omfattande företagshälsovård än normalt
  • En årlig motions- och kulturförmån
  • Bra semesterförmåner
  • Flexibla arbetsmöjligheter

Lediga arbetsplatser

Se alla lediga arbetsplatser här (annonser på svenska).

Karriärberättelser