Cirkulär ekonomi

GTK tillhandahåller lösningar för processering av malmer, industrimineral och geomaterial, behandling av processvatten samt utnyttjande och återvinning av avfall och sidoströmmar. GTK har dessutom stark kompetens som gäller gruvavfall och gruvvatten samt hanteringen och utnyttjandet av dem.

Mineralogisk och isotopgeologisk undersökning

Läs mer

Utredning av miljödugligheten av varpmaterial och anrikningssand samt optimering av avfallsslagen

Läs mer

Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu

Läs mer

Pilotprojekt för vattenrening och selektivt tillvaratagande

Läs mer