Cirkulär ekonomi

GTK tillhandahåller lösningar för processering av malmer, industrimineral och geomaterial, behandling av processvatten samt utnyttjande och återvinning av avfall och sidoströmmar. GTK har dessutom stark kompetens som gäller gruvavfall och gruvvatten samt hanteringen och utnyttjandet av dem.