Lösningar inom djup geotermisk energi

Geotermisk energi är värmeenergi som finns djupt inne i jordskorpan. På grund av de geologiska förhållanden som råder i Finland är det lönsamt att fokusera produktionen av geotermisk energi till värmeproduktionen. Detaljerad geologisk information behövs för planeringen av geotermisk energiproduktion.

En enorm mängd värmeenergi har lagrats djupt in i jordskorpan i Finland, även om temperaturen är betydligt lägre än i kända geotermiska länder som till exempel Island och Italien. Trots det är det möjligt att utnyttja energin för produktionen av geotermisk fjärrvärme även i Finland.

GTK har gjort bedömningar av potentialen för den geotermiska energin runtom i Finland. Geologiska förhållanden definierar mängden tillgänglig energi (djup geotermisk energipotential i GTK:s karttjänster). Utifrån geologisk information och mätningar är det möjligt att minska riskerna och kostnaderna för genomförandet av geotermisk produktion betydligt.

Tjänstens innehåll

Utifrån kundens behov:

  • Experttjänster och -konsultering inom geotermisk energi
  • Mätningar och undersökningar av jordskorpan, bland annat geofysiska mätningar (reflektionsseismik, geofysiska borrhålsmätningar), temperaturmätningar samt laboratoriemätningar av borrkärns- eller stenprover
  • Identifiering av potentiella produktionsområden
  • Bedömning av den geotermiska energins miljökonsekvenser och risker, tillståndsärenden
  • Undersökningar och bedömning av berggrundens struktur, bland annat spänningstillstånd, krosszoner och 3D-simulationer
  • Bedömning av regionala potential för geotermisk energi

Fördelar för dig

  • Vid genomförandet av produktionsanläggningar för geotermisk energi minskar riskerna betydligt, särskilt riskerna i anknytning till borrningar.
  • Du hittar områden med den största potentialen för produktion av geotermisk energi.
  • Du känner till de regionala skillnaderna för utnyttjande av geotermisk energi till exempel med tanke på planläggning och planering av byggande.