Lösningar inom grundvattenenergi

Grundvattnet lagrar värmeenergi som kan utnyttjas för att värma upp och kyla ner byggnader och områden. När särdragen för grundvattenformationen är kända, är det möjligt att beräkna energimängden som kan utvinnas och värme- och kyleffekten samt planera ett långsiktigt, kostnadseffektivt och miljövänligt system.

Grundvatten erbjuder en betydande regional källa för värme- och kylenergi. GTK har kartlagt värmeeffekten som är tillgänglig inom kända grundvattenområden i Finland (grundvattnets energipotential i GTK:s karttjänster). De bästa områdena för utnyttjande av grundvattenenergi är formationer med god vattenledningsförmåga i jordmånen, till exempel åsar och områdena i Salpausselkä.

Utnyttjandet av grundvattenenergi i Finland är en relativt ny metod vars potential inte ännu har identifierats särskilt väl. Möjligheterna är emellertid omfattande, som till exempel kan ses utifrån Sveriges modell.

Tjänstens innehåll

Utifrån kundens behov:

  • Experttjänster och -konsultering inom grundvattenenergi
  • Tomtspecifika eller regionala undersökningar och mätningar för utnyttjande av grundvattenenergi
  • Högklassig modellering i anknytning till utnyttjande av grundvattenenergi
  • Dimensionering och planering av produktionsbrunnar för grundvattenenergi
  • Planering och genomförande av uppföljning av objekt för grundvattenenergi
  • Bedömning av grundvattenenergins miljökonsekvenser, tillståndsärenden
  • Regionala bedömningar av grundvattenenergi

Fördelar för dig

  • Du kan utnyttja grundvattenenergins möjligheter inom produktionen av förnybar och kostnadseffektiv energi.
  • Du får en plan om utnyttjande av grundvatten inom energiproduktion. Planen utgår från hydro- och termogeologiskt kunnande och mätningar.
  • Du får tillförlitlig mät- och modelleringsinformation om objektets verkliga produktion utgående från de senaste metoderna.