Distributionslösningar för geodata

God tillgång till information ökar användningsmöjligheterna och minskar överlappning.

Typiska webbtjänster för geodata är kartapplikationer samt sök- och nedladdningstjänster. Via dem kan du dela geodata inom organisationen, med företagskunder, representanter för den offentliga förvaltningen, forskningsorganisationer och andra intressegrupper.

Planering och utveckling av distributionslösningar är ett krävande delområde inom utveckling av programvaror och applikationer, där GTK:s experter hjälper dig skapa en tjänst som motsvarar organisationens mål.

Tjänstens innehåll

  • Produktion av digitala distributionslösningar för geodata.

Fördelar för dig

  • Din organisations geodata är effektivt tillgängliga vilket förbättrar användningen och ger kostnadsbesparingar.
  • Med hjälp av GTK hittar du datadistributionslösningar som motsvarar behoven inom din organisation.