Utbildning

GTK:s utbildningshelheter är praktiska och utgår från verkliga exempel eller modellmaterial som sammanställts för utbildningstillfället.

Utbildningen formas enligt dina behov antingen som en del av projekt för utveckling av geodatahantering eller produktion av kartor och material eller som en separat utbildningsdag. Utbildningsmaterialet utgörs antingen av kundens egna material, GTK:s modellmaterial eller verkliga exempel.

Fördelar för dig

  • Organisationens kompetens inom geodatahantering ökar.
  • Organisationens kompetens inom produktion och hantering av geodata ökar. Man blir bekant med moderna digitala lösningar.
  • Det blir lättare att genomföra projekt och underhålla och utveckla lösningar.
  • Din organisation får tillgång till utbildningsmaterial på finska och engelska för självständiga studier och utbildning av nya anställda.