Analyspulver av berggrundsprover

Sammanfattning av materialets innehåll:Processerade stenpulver av olika berggrundsprover (t.ex. borrkärnor, delar av stenar och hela stenar) för kemiska analyser. Innehåller bl.a. litogeokemiskt material.
Ursprungligt användningssyfte:Fastställande av mineralogisk sammansättning och grundämnen.
Geodatatjänst för materialet:Berggrundsborrningar Berggrundsobservationer Berggeokemiskt material (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Kemiska analyser har gjorts av proverna, vars resultat finns i databaserna (innan år 1995 i forskningsarkivet).
Volym:cirka 800 000
Upplösning (provtäthet):Platsbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från 1970-talet
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Stenpulver i små plastburkar (eller -påsar), mängden varierar från några gram till några tiotals gram
Identifiering av provet:Ordernummer och analyskod eller provkod
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor, Rovaniemi, Kuopio
Nyckelord:berggrund, geokemiska undersökningar, kemisk analys ….
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/bedrock_drilling.html http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/bedrock_observations.html http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/rock_geochemical_data_of_finland.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020