Forsknings- och provmaterial

Forskningsmaterial

Under våra över 130 verksamhetsår har en stor uppsättning olika forskningsmaterial samlats hos Geologiska forskningscentralen, som kompletterats med material som överlåtits till oss från andra organisationer. En del av materialet (slutrapporter, färdiga kart- och geodataprodukter etc.) kan laddas ner i vår Sök- och nedladdningstjänst (https://hakku.gtk.fi), till största delen gratis.

Prislista för geodatamaterial och geodataprodukter

Provmaterial

Vid geologisk forskning och bedömning av råvaruresurser tas även ett stort antal fysiska prover. En del av detta material sparas för senare användningsbehov. Mät- och analysinformation som grundas på de ursprungliga behoven av provtagning är sparad i GTK:s datalager. Utomstående aktörer kan dock ha behov av att göra nya och annorlunda analyser och tolkningar av samma material.

Frågor om användningsmöjligheter för materialet kan ställas till adressen geodata@gtk.fi

Deskriptiv information av provmaterial