Gränssnittstjänster

Gränssnittstjänsten är en teknisk användningsförbindelse med GTK:s server, som du kan kontakta med en programvara för geodata och där välja och hämta material du behöver. Gränssnitten utgår från WMS- och WFS-standarden.

Användning av GTK:s gränssnittstjänster är gratis och förutsätter inte inloggning, men användaren måste godkänna användarvillkoren. Beroende på kartnivå är rätten till vidareanvändning antingen begränsad eller öppen.

Berggrund

Adress som kopieras in i WMS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Kalliopera_WMS/MapServer/WMSServer?

WMS kartnivåer

Adress som kopieras in i WFS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Kalliopera_WFS/MapServer/WFSServer?

WFS kartnivåer

Stenmaterialreserver

Adress som kopieras in i WMS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Kiviainesvarannot_WMS/MapServer/WMSServer?

WMS kartnivåer

Adress som kopieras in i WFS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Kiviainesvarannot_WFS/MapServer/WFSServer?

WFS kartnivåer

Geofysik

Adress som kopieras in i WMS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/ArcGIS/services/Rajapinnat/GTK_Geofysiikka_WMS/MapServer/WMSServer?

WMS kartnivåer

Undersökning av jordarter

Adress som kopieras in i WMS-tjänsten https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Pohjatutkimukset_WMS/MapServer/WMSServer?

WMS kartnivåer

Jordmån

Adress som kopieras in i WMS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Maapera_WMS/MapServer/WMSServer?

WMS kartnivåer

Adress som kopieras in i WFS-tjänsten: https://gtkdata.gtk.fi/arcgis/services/Rajapinnat/GTK_Maapera_WFS/MapServer/WFSServer?

WFS kartnivåer

Gränssnittstjänster annanstans på webben

Det finns länkar till GTKs gränssnittsprodukter bl.a. på geodataportalen Paikkatietoikkuna, som är en karttjänst där du kan skapa egna kartvyer utgående från kartlager som producerats av en eller flera organisationer.

Användarvillkor för produkterna och tjänsterna

Materialet och geodataprodukterna ägs i huvudsak av GTK, och för att använda dem tillkommer villkor och praxis. I pdf-filerna nedan kan du behändigt kontrollera inom vilka ramar du kan utnyttja GTK:s material.

Kontakta oss

     

    Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

    Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.