Platsbundna utredningar av myr- och torvmarker

Utgångspunkten för hållbar och resurssmart användning av myr- och torvmark är en exakt och aktuell information om torvreserverna och myrområdena. Aktörer som använder sig av myrar och torv, konsulter, planerare av markanvändning och myndigheter behöver denna information.

Med utredningar av grundstatusen och nuläget på myrarna och torvreserverna fastställs en jämförelsenivå och faktorer som påverkar inledningen av verksamheteten, vare sig verksamheten är kopplad till skogsbruk, användningen av resurser, efterbehandlingen, skyddet eller restaureringen av torvproduktionsområden. Utredningar som är skräddarsydda för kunden skapar ett stabilt informationsunderlag för verksamheten och planeringen av den. Det är även möjligt att kombinera till exempel en bedömning av miljörisker från sura sulfatjordar till tjänsten. Med hjälp av tjänsten får du en uppfattning om dina torvreserver, myrområdets särdrag och eventuella begränsningar, som måste beaktas inom verksamheten.

Undersökningsområden

 • Uppskattningar om torvreserverna (råvaror, kollager efterbehandlingsområden etc.): inbegriper terrängkartläggning, provtagning, skräddarsydd analys och modellering för kunden.
 • Utredningar om myrens nuläge där myrbassängen eller myrens nuläge och annan bakgrundsinformation bedöms
 • Uppföljningsstudier (nuläge vs. historia)
 • Torvprovtagning
 • Drone-markradartillämpningar för planering av produktionsområden i olika skeden

Tjänstens innehåll

 • Kartläggning av kundens behov och utredning av bakgrundsmaterialet för området som ska inventeras
 • Planering, samordning och genomförande av undersökningar
 • Platsbundna myr- och torvutredningar: torvkartläggning, provtagning och analystjänster, information om torvens mängd och kvalitet samt information om myrens yta och botten, kartor över myrarna och modelleringar
 • Analys och rapportering av undersökningsmaterialen

Fördelar för dig

 • Du känner till reserverna, nuläget och särdragen i ditt objekt.
 • Du får alternativ till kostnadseffektiv och hållbar verksamhet.