Mineralekonomi

Bedömning av mineralpotential

GTK har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. GTK uppdaterar fortlöpande sitt digitala material, som ger en stabil grund för kartläggning av malmpotential.

Planering av malmprospekteringsprojekt

Läs mer

Terrängarbete inom forskning i mineralpotential

Läs mer

Modellering inom mineralpotentialforskning

Läs mer

QA/QC och auditering

Läs mer

Utbildning i anslutning till bedömning av mineralpotential

Läs mer

Gruv- och förekomst kartor

Läs mer

Mineralprocessering och mineralogisk forskning

GTK:s laboratoriefunktioner och provfabriken GTK Mintec är specialiserade på tjänster för aktörer inom gruv-, metall-, miljö- och kemiindustrin. Forskningshelheten omfattar hela kedjan från mineralogisk och isotopgeologisk forskning och anrikningsprov i laboratorieskala till kontinuerlig drift i provfabriksskala. Helheten är unik i ett internationellt perspektiv.

Mineralogisk och isotopgeologisk undersökning

Läs mer

Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu

Läs mer

Utredning av miljödugligheten av varpmaterial och anrikningssand samt optimering av avfallsslagen

Läs mer