Mineralekonomi

Bedömning av mineralpotential

GTK har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. GTK uppdaterar fortlöpande sitt digitala material, som ger en stabil grund för kartläggning av malmpotential.

Mineralprocessering och mineralogisk forskning

GTK:s laboratoriefunktioner och provfabriken GTK Mintec är specialiserade på tjänster för aktörer inom gruv-, metall-, miljö- och kemiindustrin. Forskningshelheten omfattar hela kedjan från mineralogisk och isotopgeologisk forskning och anrikningsprov i laboratorieskala till kontinuerlig drift i provfabriksskala. Helheten är unik i ett internationellt perspektiv.