Vesienhallinta

Tuotamme tietoa ja ratkaisuja pohjaveteen sekä kaivosympäristöjen vesienhallintaan liittyen. Vesiosaamistamme hyödynnetään sekä Suomessa että maailmalla.

Puhtaan veden riittävyys on yksi keskeisimpiä globaaleita haasteita tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja väestönkasvu sekä niihin varautuminen edellyttävät uusien kestävän kehityksen mukaisten vesiratkaisujen käyttöönottoa. Myös teollisuus tarvitsee ympäristön kannalta kestäviä vesienhallintaratkaisuja.

Vastaamme näihin haasteisiin tarjoamalla kokonaisvaltaisia vesienhallinnan ratkaisuja. Tuotamme geologista tietoa pohjavesimuodostumista ja kaivosympäristöjen vesienhallinnasta sekä osallistumme vesialan ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

Yhdistämme hydrogeologisen osaamisen ilmastonmuutokseen tuomiin vaikutuksiin ja kehitämme ratkaisuja muutokseen sopeutumiseen. Kehitämme tekopohjavesiratkaisuja, kartoitamme uusia pohjavesiesiintymiä modernia teknologiaa hyödyntäen sekä opastamme kaivosten sulkemiseen mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Asiakkaitamme ovat mm. kunnat ja kaupungit, yritykset kuten vesihuoltoyritykset ja mineraalialan yritykset, järjestöt ja viranomaiset.

Tarjoamme vesienhallinnanratkaisuja maailmanlaajuisesti