Vesienhallinta

Pohjavesi ja kaivosympäristöjen vesienhallinta ovat aiheita, joista GTK tuottaa tietoa ja ratkaisuja. Sen vesiosaamista hyödynnetään sekä Suomessa että maailmalla.

Puhtaan veden riittävyys on yksi keskeisimpiä globaaleita haasteita tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja väestönkasvu sekä niihin varautuminen edellyttävät uusien kestävän kehityksen mukaisten vesiratkaisujen käyttöönottoa. Myös teollisuus tarvitsee ympäristön kannalta kestäviä vesienhallintaratkaisuja.

GTK vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla kokonaisvaltaisia vesienhallinnan ratkaisuja. Se tuottaa geologista tietoa pohjavesimuodostumista ja kaivosympäristöjen vesienhallinnasta sekä osallistuu vesialan ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

Hydrogeologisen osaamisen yhdistäminen ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin on GTK:n osaamisalaa, samoin ratkaisujen kehittäminen muutokseen sopeutumiseen. Lisäksi GTK kehittää tekopohjavesiratkaisuja, kartoittaa uusia pohjavesiesiintymiä modernia teknologiaa hyödyntäen sekä opastaa kaivosten sulkemiseen mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Asiakkaina ovat mm. kunnat ja kaupungit, yritykset kuten vesihuoltoyritykset ja mineraalialan yritykset, järjestöt ja viranomaiset.

GTK tarjoaa vesienhallinnanratkaisuja maailmanlaajuisesti