Arktinen geoinnovaatiokeskus

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Kriittiset mineraalit Kiertotalous Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2017 - 31.12.2019

Esittely

Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alueen yrityksissä.

Hankkeen toteuttajat ovat Tähtikunta Oy, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–31.12.2019 ja kokonaisbudjetti n. 820 000 €, EAKR/Lapin liitto.

Projektilistaukseen