BlueMissionBanos (BMB)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.12.2022 - 30.11.2025

Esittely

BlueMissionBANOS-majakka innostaa, osallistaa ja tukee BANOS-alueen toimijoita positiiviseen toimintaan EU:n Missio terveet meret, rannikko- ja sisävedet -tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa edistämme erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren kestävää ja hiilineutraalia, kiertotalouteen pohjautuvaa sinistä taloutta yhdistämällä kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä politiikan, teollisuuden ja tieteen toimijoita, ja luomalla innovaatioita mahdollistavan soveltuvan hallintomallin.

Edistäessään sinisen talouden siirtymää, BlueMissionBANOS tukee myös saastumisen pysäyttämistä sekä meri- ja sisävesiekosysteemien ja biodiversiteetin suojelua ja ennallistamista. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena onkin vähentää hallinnollista pirstaloitumista, edistää tiedepohjaista päätöksentekoa ja kansalaisten osallistamista BANOS-alueella. Nämä tukitoimet lisäävät tietoisuutta, nostavat esiin mahdollisuuksia ja rohkaisevat toimijoita aktiivisesti osallistumaan toimiin, jotka mahdollistavat terveen valtameren, meret ja sisävedet vuonna 2030 ja sen jälkeen.

Nopeuttaakseen siirtymää innovatiiviseen, kiertotalouteen pohjautuvaan siniseen talouteen, BlueMissionBANOS järjestää alueellisia ja alueiden erikoistumisstrategisten prioriteettien mukaisia (Smart Specialisation Strategies; S3) demonstraatiotapahtumia. Tapahtumat mahdollistavat innovaattorien, yritystukiorganisaatioiden, paikallisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kohtaamisen nopeuttaen innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. BlueMissionBANOS kehittää myös johdonmukaisen seurantamallin arvioidakseen hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamista.

Lisäksi hankkeessa kehitettävän BlueMissionBANOS-verkkoportaalin tarkoitus on edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa BANOS-alueella eri toimijoiden kesken näin tukien meri- ja sisävesimission tavoitteiden saavuttamista.

Yhteyshenkilö: Karoliina Koho

Projektilistaukseen