Deep-HEAT-Flows: Syvän geotermisen energiaresurssien tutkiminen

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä
Projektin kesto
01.09.2023 - 31.08.2027
Verkkosivusto
https://deep-heat-flows.voog.com/en

Esittely

Syvän geotermisen energian käytön laajentaminen kuumien vulkaanisten alueiden ja repeämävyöhykkeiden ulkopuolelle tarjoaa lähes rajattomasti energiaa yhteiskuntamme tarpeisiin, kuten lämmityksen ja sähkön tuotantoon. Näiden resurssien löytäminen on globaali haaste, jota varten tarvitsemme tietoa lämmön siirtymisestä ja kertymisestä matalamman lämpötilan alueilla. Projektimme tunnistaa prosessit, jotka johtavat laajojen ja syvien luonnollisten lämpövarastojen syntymiseen matalissa lämpötiloissa erityisesti Pohjoismaissa. Yhdistämme laajoja geofysiikan aineistoja, kairanreikien ja kalliopaljastumien tietoja sekä tarkkoja mikroskooppihavaintoja yhtenäiseen malliin ymmärtääksemme paremmin lämpövarastojen syntyä. Tulosten myötä vähennämme syväporauksen riskejä ja varmistamme, että geotermiset lämpölähteet/resurssit saadaan hyödynnettyä taloudellisesti kannattavalla tavalla – mikä on avain energiaturvallisuutemme varmistamiseen samalla kun tuemme globaaleja hiilineutraaliustavoitteita.

Yhteyshenkilö: Alan Bischoff

Projektilistaukseen