Dronet mittauksessa ja näytteenotossa – DROMINÄ

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Kestävä rakentaminen Vesienhallinta
Projektin kesto
01.02.2017 - 31.12.2018

Esittely

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudenlaisia menetelmiä vedenlaadun mittaamiseen ja näytteenottoon hyödyntämällä miehittämättömiä ilma-aluksia. Kehitettävillä menetelmillä ja laitteilla mahdollistetaan tulevaisuudessa laajemmat ja tarkemmat mittaukset kustannustehokkaasti niin teollisuuden prosessialtaissa, ruoppauskohteissa kuin haastavissa luonnonvesien mittauskohteissa

Projektilistaukseen