Exploration Lapland 3D, XL3D-project

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Tietoratkaisut Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2018 - 31.12.2019
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/XL3D/
Projektilistaukseen