Fecovery – Recovery and Sustainable Use of Baltic Sea Ferromanganese Concretions as a Resource of Hi-Tech Metals

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit Kiertotalous Kriittiset mineraalit Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2025

Esittely

Hankkeessa kerätään rautamangaanisaostumia Itämeren pohjasta ja kasvatetaan niitä kontrolloiduissa olosuhteissa GTK:n laboratoriossa. Tavoitteena on seurata metallien sitoutumista saostumiin, saostumien kasvua ja liukenemista sääteleviä tekijöitä sekä selvittää merenpohjan saostumakenttien palautumista (uusiutuvuutta) mahdollisen saostumien hyödyntämiseen tähtäävän ruoppauksen jälkeen.

Projektilistaukseen