FRESHABIT

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Kestävät vesivarat
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2022
Verkkosivusto
https://www.metsa.fi/projekti/freshabit/

Esittely

FRESHABIT- projektissa (2016-2022) muun muassa rakennetaan kalateitä, kunnostetaan puroja, vähennetään ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta vesistöihin, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisempää vesivoimaa. Lisäksi hankkeessa parannetaan sisävesiin liittyvän matkailun edellytyksiä ja muita luonnosta kumpuavia elinkeinomahdollisuuksia. Hankkeessa on mukana yhteensä 30 eri sektorien kumppania eri puolilta Suomea.

GTK:n vastuulla projektissa on:

1. Osallistua ns. sisävesi-VELMUn pilotointiin tekemällä järvien pohjan geologista kartoitusta kahdella järvikohteella.
2. Tuottaa geologista tausta-aineistoa projektin kohdealueille olemassa olevasta tiedosta ja tehdä maaperäkartoitustöitä yhdellä kohdealueella.

Projektilistaukseen