ISLANDR – Maaperän kunnostusstrategioiden kehittäminen tutkimusten ja tietoaineistojen perusteella

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.05.2023 - 30.04.2026
Verkkosivusto
https://islandr.eu/

Esittely

ISLANDR-projektia (’Information-based Strategies for LAND Remediation’, Maaperän kunnostusstrategioiden kehittäminen tutkimusten ja tietoaineistojen perusteella) rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovointiohjelma. Kolmivuotisen (1.5.2023 – 30.4.2026) hankkeen koordinaattori on Geologian tutkimuskeskus. Osallistuvat organisaatiot ovat eri Euroopan maista (Suomi, Belgia, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Kosovo, Kreikka, Malta, Portugali, Puola, Ranska ja Ruotsi). EU tukee ISLANDR-projektia 5,8 miljoonalla eurolla ja lisäksi Sveitsi ja Iso-Britannia rahoittavat hanketta yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla.

ISLANDR-työhön osallistuvat myös ohjausryhmän jäsenet, jotka edustavat seuraavia organisaatioita:

• COMMON FORUM on Contaminated Land in Europe (Itävalta),
• National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japani),
• Finnish Innovation Fund Sitra & EU Soil Mission Board (Suomi),
• Joint Research Centre/EU Soil Observatory (Italy),
• Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology (Saksa).

ISLANDR-hankkeen päätavoite on edistää Euroopan Unionin Vihreää siirtymää (’Green Deal’). ISLANDR kehittää työkaluja ja menetelmiä maaperän pilaantumislähteiden määrittelyyn, riskinarviointiin, maankäytön riskinhallintaan (’Sustainable and Risk-Based Land Management’ = SRBLM), rahoituksen ja investointien arviointiin sekä maaperän kunnon ja pilaantumisriskin integrointiin aluesuunnittelussa. Lisäksi ISLANDR tukee EU:n Maaperästrategiaa, ehdotettua Maaperän seurantaa ja kestokykyä koskevaa direktiiviä (’Directive on Soil Monitoring and Resilience’) sekä muita ympäristöpolitiikan osa-alueita, joissa maaperä on oleellinen.

ISLANDR-hankkeessa on seitsemän testialuetta eri puolilla Eurooppaa. Ne edustavat erilaisia pilaantumis- ja maankäyttömuotoja, kuten maatalousmaita, lentokenttiä ja öljynjalostamoita. Suomen testialue on Outokummun kaivosalue Pohjois-Karjalassa. Outokumpu edustaa ISLANDR-hankkeessa Euroopan vanhojen kaivoskaupunkien ympäristöhaasteita.

ISLANDR:in tieteellinen koordinaattori on Kirsti Loukola-Ruskeeniemi ja projektipäällikkö Juha Kaija. Timo Tarvainen johtaa työpakettia WP1, joka tuottaa yleiskatsauksen maaperän pilaantumisesta Euroopassa (’Overview of soil pollution in Europe’). ISLANDR-työhön osallistuvat seuraavat GTK:n yksiköt: Ympäristöratkaisut (YMR) ja Energia ja rakentamisen ratkaisut (ERR). Hankkeeseen osallistuu Suomesta GTK:n lisäksi Syke, joka vetää työpakettia 6 (WP6 ’Policy support and dialogue’).

Yhteyshenkilö: Juha Kaija

Projektilistaukseen