Itä-Suomen Biosfäärilaboratorio (Biosphere lab)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2023 - 31.12.2025

Esittely

Itä-Suomen Biosfäärilaboratorio (Biosphere lab) on Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) konsortiohanke. Hankkeen päätavoitteena on parantaa ja nykyaikaistaa kahden Itä-Suomessa sijaitsevan tutkimuslaitoksen tutkimusinfrastruktuuria. Hankkeen aikana ostetulla laitteistolla tuetaan maailmanlaajuisesti merkittävää itäsuomalaista tutkimusta. Tutkimusaiheina ovat biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutukset, hiilen kierto, ympäristön hyvinvointi, sekä esim. kasvien stressi. Biosfäärilaboratorion tavoitteena on edistää biotaloutta ja tukea maa- ja metsätalouden sopeutumista. Tavoitteena on myös vahvistaa käynnissä olevaa yhteistyötä ja luoda uusia linkkejä eri tutkimusyksiköiden ja yksityisen sektorin välille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Biosfäärilaboratorio koostuu kahdesta laboratoriomoduulista: Kokeellisen tutkimuksen laboratorio (kaksi yksikköä) ja liikuteltava kenttämittauslaboratorio (kaksi yksikköä). Nämä mahdollistavat laajat, ekosysteemin mittakaavan kenttäkokeet ja kohdennetut kokeet kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. Aineistonhallintamoduuli tukee kerätyn tiedon tehokasta siirtoa, tallennusta, sekä tutkimuksen näkyväksi tekemistä.

Itä-Suomen yliopiston kampusalueella sijaitseva Kokeellisen tutkimuksen laboratorio (UEF) sisältää kaksi yksikköä: kasvien kasvukammioyksiköstä, jolla mitataan maaperän kaasuvoita ja kasvien kasvua kontrolloidussa ympäristössä; ja biomassan polttoyksiköstä, joka simuloi luonnonpaloja. Nämä mahdollistavat kohdennetun hiilivoiden mallinnuksen ja tutkimuksen. Laboratorio-oloihin suunniteltu polttoyksikkö mahdollistaa erilaisten luonnonpalojen simuloinnin valvotuissa olosuhteissa ja tukee näin luonnonpalojen kenttätutkimusta. Liikuteltava kenttämittauslaboratorio, jossa on kasvihuonekaasu- ja VOC-yksiköt, mahdollistaa mittausten kohdistuksen ajankohtaisiin kiinnostaviin kysymyksiin kenttäolosuhteissa ja täydentää kokeellisen tutkimuksen laboratoriosta saatuja tuloksia. GTK:n ja UEF:n yhteisen kenttämittauslaboratorion kasvihuonekaasuyksikön pohjana on perävaunu, joka on varustettu kannettavilla analysaattoreilla kasvihuonekaasujen mittausta varten (N2O, CH4/CO2, CO2/H2O). Kenttämittauslaboratoriossa on myös tilat maaperä- ja kasvinäytteiden käsittelyä ja lyhytaikaista kylmävarastointia varten. Liikkuva VOC-yksikkö (UEF) tarjoaa pääsyn puiden latvustoihin perävaunuun asennetun liikkuvan nosturilavan avulla, mikä mahdollistaa VOC-mittaukset ja muun kasvi- ja selkärangattomien näytteenoton. Yksiköllä mitataan kasvien (puut, viljelykasvit, sammalet) varhaisia stressisignaaleja, jotka voivat heijastaa niiden fysiologista tilaa, kasvua ja kykyä sitoa hiiltä.

Projektin osapuolet: Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Itä-Suomen Yliopisto (UEF)
Rahoitus: Suomen Akatemia – RRF Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit

Yhteyshenkilö: Maija Lampela

Projektilistaukseen