Kallioperä ja mineraalitieto

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2023

Esittely

Kallioperä ja mineraalitieto on GTK:n omarahoitteinen projekti, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

WP1: Kallioperä ja metallogenia
Mallinnetaan malmipotentiaalisten muodostumien syntyprosesseja ja tektonis-metamorfista kehitystä sekä tuotetaan tarkentuvia Suomen ja Fennoskandian kallioperän kehitys- ja metallogeniamalleja.

WP2: Löytämättömät mineraalivarat
Tuottaa ja julkaisee tietoa tärkeiden (erityisesti akku- ja kriittiset mineraalit) kallioperän raaka-ainevarojen esiintymisestä ja potentiaalista Suomessa. Päätuotteet ovat arviot vielä löytämättömien mineraalivarantojen määrästä ja alueellisesta jakautumisesta.

WP3: Mineraalitiedon hallinta ja ennakointi
Tuottaa ja julkaisee tietoa mineraalisten raaka-aineiden (erityisesti akku- ja kriittiset mineraalit) saatavuudesta, käytöstä ja vaikutuksista.

Projektilistaukseen