Kallioperän rikkonaisuus – sovellukset ja tuotteistaminen

Projektin tutkimusalue
Vesienhallinta
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2023

Esittely

Strategiakauden mittaisella GTK:n omarahoitteisella projektilla tuetaan Energia ja rakentaminen -yksikön osaamisen kehittämistä ja integroidaan yksikön toimintaa fokusoimalla tutkimuksellisiin rajapintoihin rakennegeologian, hydrogeologian ja termisen tutkimuksen alueilla. Tarjotaan GTK:n yksiköille esim. korkean datatiheyden kohteen (Kopparnäs) laitteiden testaukseen. Golder-GTK-yhteistyöllä testataan Fracman-ohjelmiston Dynamic Fracture Growth –ominaisuutta projektin tarjoamalla testialueella, jolloin yksikön DFN-mallinnus osaamista voidaan kehittää.

Omarahoitteinen kehitystyö koordinoi ja täydentää ulkopuolisella projektirahoituksella (KYT, SA, EU) tehtävää työtä ja valmistelee uusia projektihakuja. Luodaan uutta maksullista palvelutarjontaa ja vahvistetaan jo olemassa olevaa sekä omassa että muissa yksiköissä.

Projektilistaukseen