Länsi-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Kestävä rakentaminen Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2533008

Esittely

Maaperätietojen kysyntä ja tietovirrat kasvavat kansallisen ja EU-lainsäädännön ja yhteiskunnan sekä elinkeinoelämän taholta. Maaperätiedon keruu ja sovellukset hanke huolehtii GTK:n tason laajamittaisten kartoitusten, kuten DigiMP kokonaisuuteen kuuluvien kartoituskokonaisuuksien (25A – 25B maaperäkartoitus, glasiaalidynamiikkateemaan liittyvä menetelmäkehitys, taajamakartoitus, happamien sulfaattimaiden (HaSu) kartoitus, HARA -selvitykset, maa-ainestutkimukset ja maaperämallien kehittely) ylläpidosta ja suunnittelusta LSY:ssä. Lisäksi hanke vastaa maaperägeologisten tietovirtojen ohjaamisesta GTK:n tietokantoihin ja edelleen Geotietojärjestelmään (GTJ). Sidosryhmätyöskentelyn avulla päivitetään yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden tarpeita toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan.

Projektilistaukseen