Maa- ja kallioenergian hyödyntäminen

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2008 - 31.12.2017
Suomen Akatemian projektinumero
2162001

Esittely

Hankkeen tarkoituksena on edistää geoenergian (erityisesti maa- ja kalliolämmön sekä vesistöistä saatavan lämpö- ja viilennysenergian), erityisesti hybridiratkaisujen monimuotoista käyttöä Suomessa ja luoda alalle sellaista syventävää perus- ja soveltavaa tutkimusta, joka tukee suomalaista päätöksentekoa ja on lyhyellä aikavälillä yritysten hyödynnettävissä heidän kotimaisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassaan. Tavoitteena on vahvistaa edelleen edellytyksiä alan suomalaisen liiketoiminnan kehittymiselle kansainvälisillä markkinoilla tukeutumalla GTK:n erikoisosaamiselle ja johtavalle roolille uuden ja puolueettoman tiedon tuottajana yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeella edistetään GTK:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toteutetaan Suomen kansallisia ja EU:n asettamia tavoitteita uusiutuvan energian käytön merkittävälle lisäämiselle.

Projektilistaukseen