MC-ICP-MS-laitteiston käyttöönotto

Projektin tutkimusalue
Vesienhallinta Kiertotalous Akkumineraalit
Projektin kesto
01.01.2023 - 31.12.2023

Esittely

Projektin tavoitteena on hankkia, asentaa ja ottaa käyttöön Espoon Tutkimuslaboratorioon uusi MC-ICP-MS-laitteisto vuoden 2023 aikana. Laitteistoa käytetään radiogeenisten ja stabiilien isotooppien analytiikkaan kiinteistä näyteaineksista ja liuoksista. Laitteisto korvaa tällä hetkellä käytössä olevan analysaattorin. Uusi analysaattori on erotuskyvyltään nykyistä laitetta tarkempi ja suorituskykyisempi.

Projekti on hankintaprojekti ja sen ainoa toteuttaja on GTK.

Projektilistaukseen