Mineraalisysteemit ja malmipotentiaali Suomen Lapissa

Projektin tutkimusalue
Tietoratkaisut Akkumineraalit Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
01.09.2014 - 31.08.2018
Suomen Akatemian projektinumero
50404-40026

Esittely

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Oulun yliopisto (UO) ovat muodostaneet konsortion yhteiselle tutkimushankkeelle koskien orogeenisia kultamalmeja ja magmaattisia Ni-Cu-malmeja Suomen Lapissa. Projekti tukee sellaisten ympäristöystävällisten sekä kustannustehokkaiden malminetsintämenetelmien kehittämistä, joilla voidaan ennustaa mineraalivarantojen esiintymistä peitteisillä alueilla. Konsortiossa yhdistyy GTK:n ja UO:n johtavien malmiasiantuntijoiden osaaminen, mikä yhdessä GTK:n suurten tietoaineistojen sekä geofyysikoiden, GIS-spesialistien ja mineraalipotentiaaliin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa mahdollistaa Lapin malmipotentiaalin kvantitatiivisen arvioinnin käyttäen moderneja malminmuodostusmalleja sekä huipputason analyyttisiä menetelmiä. Konsortioon osallistuu yhteensä 28 tutkijaa mukana kumppaneita useista yliopistoista, kuten Colorado State, Tukholma, St. Andrews, Cardiff ja Lorraine. Projektiin tullaan palkkaamaan kaksi tutkijatohtoria ja yksi jatko-opiskelija.

Projektilistaukseen