Mineral Systems in Finland: Patterns and processes

Projektin tutkimusalue
Kehittyvät geofysiikan sovellukset Kriittiset mineraalit Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2141020

Esittely

Hankkeen ensisijainen tavoite on soveltaa Suomen kallioperägeologiseen tutkimukseen ns. Mineral Systems prosessilähtöistä menettelytapaa, jolla luodaan alueellisia kuvauksia geologisesta historiasta, rakenteista, sekä niihin liittyvistä hydrotermisistä ja magmaattisista prosesseista. Tarkoitus on näin kehittää ja tehostaa malmigeologista raportointia ja geofysikaalisten mallien arkistointia systemaattisella tavalla, sekä kehittää ja soveltaa uusia tietolouhinta- ja prosessimallintamismenetelmiä malminetsintään.

Projektilistaukseen