Postglasiaalisiirrokset ja seismiitit

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Geofysiikan sovellukset Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2014 - 31.12.2017
Suomen Akatemian projektinumero
2162005

Esittely

Hanke ­”Postglasiaalisiirrokset ja seismiitit” on osa GTK:n strategian mukaisia ohjelmia: 1)Merigeologia ja globaalimuutos, 1)Kiviaines ja pohjavesi sekä 1)Mineraalipotentiaali. Hankkeessa selvitetään i) postglasiaalisten siirrosten esiintyminen ja resenttien maanjäristysten sijoittuminen näiden suhteen, ii) selvitetään maanjäristysten indusoimien pinnanmuotojen (morfologia, sedimenttien EM-anisotropia) esiintyminen ja deformoituneiden sedimenttirakenteiden (seismiittien) yleisyys, iii) selvitetään liittyvätkö rannansiirtymisen saranalinjat (hinge lines) postglasiaaliseen maanjärsitysaktiivisuuteen sekä iii) selvitetään turbidiittien (sonar, sedimenttikairaukset) yleisyys siirroslinjoilla. Hankkeessa hyödynnetään LiDARia, lentogeofysiikkaa, ASAR-dataa, ja 10-m-DEMiä ja näiden hahmontunnistusta (eCognition, koneoppiminen). Lisäksi, hankkeessa selvitetään kairauksin ja kaivauksin, tutkalla ja reflektioseismiikalla siirrosvyöhykkeiden rakenne ja litologia sekä siirrosten reaktivaatiota kuvastavat kemialliset muutokset. Kairanreiät on putkitettu/putkitetaan kalliopohjavesien näytteenottoa ja kemiallista (isotooppivesikemia) analyysejä varten. Siirrosvyöhykkeiden ionipurkauksien biogeokemia- ja geobotaniikka-vasteet selvitetään. Hanke luo huippuosaamista GTK:ssa hydrologisen ja spatiaalisen mallintamisen kautta ja tiivistää GTK:n roolia ydinvoimateollisuuden ja ydinjätteen loppusijoitustutkimusten suuntaan.

Projektilistaukseen