ROSA – Rakosimulaattori, joka kunnioittaa rakojen mitattuja pituus- ja suuntajakaumia

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen Tietoratkaisut Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
50404-40079

Esittely

Hankkeen tavoitteena on luoda rakosimulaatio-tietokoneohjelma ja jakaa se alan tieteellisten julkaisujen kautta käyttäjille. Hanke toteutetaan Geologian tutkimuskeskuksen Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat -yksikön (GTK) ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Tuloksena saadaan lisäarvoa ydinjätetutkimukseen KYT-puiteohjelman mukaisen muissa turvallisuustutkimuksissa määritetyn ”kallioperätutkimukset loppusijoituksen turvallisuuden kannalta” kautta. Hankkeesta lopputuloksena saatavaa tietokoneohjelmaa hyödyntämällä voidaan parantaa pohjaveden virtauksen ja radionuklidien kulkeutumismalleja sekä kivimassan kalliomekaanista käyttäytymistä mallinnettaessa. Tuloksia voidaan hyödyntää tuleville kalliorakennushankkeille Suomessa ja Suomen kaltaisilla kallioperäalueilla.

Projektilistaukseen