SETELIT – Sekundääristen teollisuusvirtojen arvonlisäys ja tuotteistus

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.03.2023 - 30.11.2025
Verkkosivusto
https://projektit.gtk.fi/setelit/

Esittely

SETELIT-projektissa tutkitaan rikastushiekan hyödyntämistä vähähiilisesti kovetettuvana pastatäyttömateriaalina kaivosalueella, sekä kaivosalueen ulkopuolella betonia korvaavana materiaalina. Projekti edistää kaivannaisteollisuuden kierto- ja energiataloutta sekä vähentää kaivostoiminnan ympäristöriskejä ja maisemavaikutuksia. Kehitetyt tuotteet ja menetelmät voivat vauhdittaa yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Lisäksi projekti edistää digitalisaatiota.

Projektin tavoitteita ovat:

1. Edistää betonin kaltaisen vähähiilisesti kovetetun rikastushiekkapohjaisen tuotteen kehittämistä ja luoda ohjeistus rikastushiekan jätestatuksen kumoamiseksi ja tuotteistamiseksi

2. Edistää vähähiilisesti kovetettuihin kaivostäyttöihin liittyviä tutkimuspalveluita ja laadukkaan tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavaa infrastruktuuria

3. Kehittää digitaalinen reseptityökalu rikastushiekkapohjaisille vähähiilisesti kovetetuille tuotteille ja kaivostäytöille

Projektin toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus GTK ja Savonia ammattikorkeakoulu. Yrityskumppaneina ovat Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, LKAB Minerals Oy, Alva Oy, Sika Finland Oy, Fatec Oy, Fescon Oy ja Sibelco Nordic Oy.

Projekti on yhteisrahoitteinen. Projektia rahoittavat toteuttajat, yrityspartnerit ja EU:n aluekehitysrahasto EAKR (Pohjois-Savon Liitto).

Yhteyshenkilö: Neea Heino

Projektilistaukseen