Tutkimuslaboratorion menetelmäkehitys – vesien isotoopit, savien mineralogia ja geotermiikka

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut Muuttuva ympäristö Kestävä rakentaminen
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2017
Suomen Akatemian projektinumero
2420000

Esittely

Kehityshankkeen suunnitelma vuodeksi 2015 sisältää kolme projektia – vesien isotoopit (VI), savien mineralogia (XRD) ja geotermiikka (GF).

VI: Projektissa kehitetään erityisesti vesien isotooppianalytiikkaa, jota voidaan soveltaa myös muihin matrikseihin mm. ympäristötutkimuksen sektorilla. Panostus ensin jo Susmin- ja Closedure -hankkeissa hyödynnettäviin isotooppisysteemeihin kuten Li, Fe, SO4 ja Mg. Vaikka hanke onkin ensisijaisesti laboratoriomenetelmäkehityshanke, liittyy tähän myös harjaantuminen analyysiaineiston validointiin ja tulkintaan. Hanke luo myös toimintakäsikirjaan liitettävät työohjeet kullekin uudelle menetelmälle.

XRD: Savien mineralogia -kehitysprojekti tähtää XRD-analyysien kvantifioimiseen standardimittauksilla ja käyttäen Topas –ohjelmaa. Painopiste on savimineraalien kvantitatiivisessa määrittämisessä. Samalla kehitetään myös muiden mineraalifaasien kvantitatiivista määrittämistä.

GF: Geotermisille mittauksille on tänä päivänä entistä suurempi kysyntä, kun haetaan uusia energiamuotoja. Kallioperästä saatavan geoenergian käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja näissä tutkimuksissa laboratoriossa tehtävillä lämmönjohtavuuden, ominaislämpökapasiteetin ja termisen diffusiviteetin mittauksilla on merkittävä rooli. Mittaukset tuottavat välttämätöntä tietoa myös ydinjätteiden sijoitustutkimuksille.

Projektilistaukseen