Geologian tutkimuskeskuksen maastotyöt kesällä 2021

Kesän kenttäkausi on tuonut jälleen GTK:n tutkijat, avustajat ja kesätyöntekijät paikkakunnille ympäri Suomen.

Kuva: Matti Sulanto, © Geologian tutkimuskeskus 2014.

Geologian tutkimuskeskuksen keskeisiä tehtäviä on kerätä tietoa Suomen geologisista luonnonvaroista ja tuottaa tämän pohjalta tutkimustietoa yhteiskunnan tarpeisiin. Tärkeä osa tutkimusprosessia on kartoittaa, mitata ja ottaa näytteitä tutkimuskohteista. Tänäkin kesänä GTK:n geologit, tutkimusavustajat ja kesätyöntekijät liikkuvat ympäri Suomen, maalla ja merellä, keräämässä tietoa erilaisista kohteista.

GTK:n jokavuotinen ns. kenttäkausi sijoittuu pääosin 1.6.‒30.9. välille. Maastotöiden kesto ja laajuus vaihtelevat suuresti tutkimuskohteesta ja -tarkoituksesta riippuen. Osa maastotöistä toteutetaan vain muutamassa päivässä, toiset voivat viedä vuosia ja useita kenttäkausia. Kenttäkauden aikana tehdään kokeita ja mittauksia, täydennetään tietoaineistoja, toteutetaan asiakastoimeksiantoja ja etsitään uusia kohteita.

Kesällä 2021 GTK suorittaa tutkimusta yli 60 nimetyllä alueella, yksittäisiä näytteenottopisteitä on runsaasti enemmän. Tutkimuskohteita on kaikissa Suomen maakunnissa. Tietoa kerätään osana GTK:n perustutkimusta, projektitoimintaa ja toimeksiantoja. Tänä kesänä muun muassa tarkastellaan aineksen kerrostumista Saaristomerellä, tehdään syväpohjavesimittauksia Vaasassa ja tutkitaan kallion rikkonaisuutta Ahvenanmaalla. GTK tiedottaa aina tarvittaessa tulevista maastotöistä paikallisesti sekä GTK:n verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.

Lisätietoa tarvittaessa maastotöistä vastaavalta henkilöltä (kts. tiedotteet alla) tai osoitteesta viestinta@gtk.fi.

Kesän 2021 alueelliset maastotiedotteet