Siirry sisältöön

Geologian tutkimuskeskus hankkii ensimmäisenä Pohjoismaissa vesianalysaattorin edistämään kestävää kaivostoimintaa

Geologian tutkimuskeskus parantaa vedenpuhdistustutkimustaan hankkimalla reaaliaikaisen ja jatkuvatoimisen vesianalysaattorin, joka antaa ajantasaisen näkymän prosessiin, sivuvirtoihin ja esim. jätevesien sisältöön. Näin esimerkiksi ympäristölle mahdollisesti haitallisten alkuaineiden leviämiseen ympäristöön päästään tarttumaan tehokkaammin. Pohjoismaiden ensimmäinen kaivosteollisuuden tarpeisiin hankittu Epsilon Xflow -laitteen toimittaa Malvern Panalytical.

kuva mobiilista vesipilottikokonaisuudesta

Alkusyksystä käyttövalmiina oleva järjestelmä asennetaan mobiiliin vedenpuhdistuksen pilottikokonaisuuteen, jonka GTK omistaa yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Etuna on, että kokonaisuus voidaan tuoda asiakkaan kohteelle pilotointia varten.

Kaivoksien vesien hallinta on globaalisti erittäin tärkeä asia niin ympäristön kuin materiaalitehokkuuden kannalta. Epsilon Xflow:n avulla näkymän saaminen vesien koostumukseen reaaliaikaisella analytiikalla jo prosessin aikana mahdollistaa alkuaineiden prosessien nopeamman säätämisen. Tämä koskee myös jo olemassa olevia kaivosten suotovesivirtoja. Niistä saadaan aiempaa tarkemmin eroteltua hyödylliset, kierrätettävä yhdisteet, samoin kuin ympäristölle haitalliset yhdisteet.

”Kehitämme tutkimusinfrastruktuurimme jatkuvasti uusimmilla laitteistoilla sekä itse kehitetyillä prototyypeillä. Nyt hankittu laitteisto mahdollista reaaliaikaisen vesianalytiikan vedenpuhdistuspilotissa ja vähentää pilotointiin kuluvaa aikaa”, kertoo Antti Pasanen, ryhmäpäällikkö, Geologian tutkimuskeskus.

”Toivomme Malvern Panalyticalilla, että Epsilon Xflowin tarkat jatkuvatoimiset online-analyysit auttavat GTK:ta saavuttamaan tavoitteet vedenpuhdistuspiloteissa. Glogaali tukiverkosto pystyy auttamaan GTK:ta myös Suomen ulkopuolella. Epsilon Xflow:ssa käytettävä EDXRF-mittausteknologia perustuu Malvern Panalyticalin vuosikymmeniä pitkään XRF-osaamiseen”, toteaa Jarmo Lohilahti, myyntipäällikkö, Malvern Panalytical.

Vedenpuhdistuksen pilottikokonaisuudessa tutkimme ja kehitämme vedenpuhdistusmenetelmiä ja tekniikoita laboratoriokokeita suuremmassa -pilot-mittakaavassa. Pilot-laitteistomme voidaan tuoda asiakkaan kohteelle ja säätää suunnitellun vedenpuhdistamon parametrit optimaalisiksi sekä puhdistustehon että arvoaineiden talteen oton kannalta. Epsilon Xflow -järjestelmän hankkimiseen on saatu Pohjois-Savon liitolta EU:n aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta -ohjelman tukea.

Ensimmäisenä järjestelmää käytetään Morecovery-projektissa. Siinä kehitetään laboratorio- ja pilot -mittakaavan metallien ja mineraalien talteenottopalveluja, jotka mahdollistavat raaka-aineiden paremman hyödyntämisen ja kierrätyksen. EIT RawMaterialsin rahoittamassa projektissa luodaan palvelukonsepti, jonka avulla näiden raaka-aineiden talteenottopotentiaalia voidaan arvioida.

Lisätiedot

Antti Pasanen, ryhmäpäällikkö, Geologian tutkimuskeskus
antti.pasanen@gtk.fi, 029 503 3630

Jouko Nieminen, yksikön päällikkö, Geologian tutkimuskeskus GTK
jouko.nieminen@gtk.fi, 029 503 2180

Malvern Panalyticalin englanninkieliseen uutiseen

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.

Malvern Panalytical. Teemme suuria asioita pienistä.

Analyyttiset instrumenttimme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme paremman maailman tekemisessä. Materiaalien kemiallisen, fysikaalisen ja rakenneanalyysien ratkaisujamme käytetään laajasti eri elämän osa-alueilla – elintarvikkeiden, lääkkeiden, rakennusmateriaalien, ja energiatuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Toimimme yhteistyössä maailman suurimpien yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Asiakkaamme arvostavat laadukkaiden laitteidemme lisäksi asiantuntijuutemme ja yhteistyön tuomaa lisäarvoa. Malvern Panalyticalilla on maailmanlaajuisesti 2200 työntekijää ja kuulumme tarkkoja mittauslaitteita toimittavaan Spectris plc -konserniin.

Vipuvoimaa EU:lta logo   Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä -logoEU:n aluekehitysrahaston logo        Malvern Panalytival -logo          GTK logo

Miten vesianalysaattori toimii?

Epsilon Xflow mittaa vesinäytteen alkuainepitoisuudet reaaliajassa. Vesinäyte otetaan prosessista näytteenottimella ja valmistellaan analyysia varten. Näyte analysoidaan energiadispersiivista röntgenfluoresenssia (EDXRF) käyttävällä teknologialla. Xflow raportoi tulokset automaattisesti LIMS-järjestelmään tai automaatiojärjestelmään, minkä jälkeen tuloksia voidaan käyttää prosessin hallintaan tai optimoitiin.