Posiva Oy – Geologisesta tutkimustiedosta kestävään ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisuun

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Posiva Oy ovat tehneet pitkän yhteistyön ydinpolttoaineen loppusijoittamisen tutkimuksessa. Tuloksena Suomessa otetaan käyttöön ensimmäisenä maailmassa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu, jossa keskeisintä on vastuullisuus ja pitkäaikaisturvallisuus.

Kuva: © Posiva.

Posiva Oy:n haaste

Miten todistaa turvallinen ydinpolttoaineen loppusijoitus?

Eurajoen Olkiluoto valittiin vuonna 2001 Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fortumin ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi. Posiva Oy huolehtii loppusijoituksen tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä sekä vastaa laitoksen rakentamisesta ja käytöstä. Loppusijoitusratkaisuksi valittiin alun perin ruotsalaisten kehittämä, kansainvälisesti tunnettu konsepti, jossa loppusijoitustunnelit louhitaan yli 400 metrin syvyyteen peruskallioon, jossa vallitsevat vakaat, ennustettavat olosuhteet ja pohjaveden virtaus on vähäistä. Näin käytetty polttoaine eristetään elollisesta luonnosta ja vältetään maanpäällisten sekä ilmakehässä tapahtuvien muutosten vaikutus loppusijoitustiloihin.

Loppusijoitustilojen käyttölupahakemusta varten on todistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen varastoiminen on turvallista satojen tuhansien vuosien aikavälillä ja ympäristöolosuhteiden vaihdellessa esim. ilmaston muuttumisen myötä. Tässä geologisella tutkimustiedolla on ollut keskeinen rooli.

”Lähtötietojen luotettavuus on todella tärkeää eri skenaarioiden mallinnuksen kannalta. GTK:n tutkimuspainotteisuus oli vahva peruste yhteistyölle, joka on jatkunut ihan suunnittelun alusta asti. Kyllähän GTK:lla on Suomen geologinen osaaminen huipussaan”, kertoo Anne Kontula, Posiva Oy:n turvallisuusperusteluohjelman päällikkö.

GTK apuna

Tutkimuspohjainen lähestymistapa loppusijoittamiseen

Suuri osa jäätiköitymiseen liittyvien turvallisuusperustelumallinnusten lähtötiedoista saatiin tutkimuskohteista Grönlannissa ja Saimaalla. Molemmissa etsittiin jääkauden merkitystä erityisesti loppusijoitussyvyydelle. Yhteistyöprojektissa haluttiin selvittää, mitä vaikutuksia jäätikön reuna-alueilla, ikiroudalla ja jäätikön vetäytymisellä on loppusijoitetun ydinpolttoaineen syvyyksillä. Luonnonanalogiatutkimus antoi vahvistusta turvallisuusperustelujen pitkän aikavälin mallinnusten lähtötiedoille.

”Saimme varmuutta, että myös aiemmat turvallisuusperustelumme ovat vankalla pohjalla. Meidän tulee esittää viranomaiselle miljoonankin vuoden skenaario loppusijoituspaikan evoluutiosta, joten luonnonanalogiatutkimus on todella tärkeää, jotta voimme todistaa mallinnuksemme perustuvan varmennetuille parametreille. Varsinkin tässä GTK:n vankka kokemus, ongelmanratkaisukyky ja geologisen osaamisen monipuolisuus nousivat esille”, kertoo Kontula.

Katse tulevaisuuteen

Loppusijoituksen kansainvälistä asiantuntijuutta

Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu on pitkän kansainvälisen yhteistyön tulosta. Posivassa katseet kääntyvätkin käyttölupahakemuksen jättämisen myötä kansainvälisiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijapalveluihin. Myös GTK:n ja Posivan yhteistyössä tulevat jatkossakin painottumaan asiantuntijapalvelut. Loppusijoituslaitoksen turvallisuusperustelut pitää uusia 15 vuoden välein, mikä asettaa erityisvaatimuksia yhteistyökumppanille.

Valtiollisena toimijana GTK:ssa on suunnitelmallisuutta ja toiminnan pysyvyyttä, mikä on vahvuus. Koska GTK:ssa tehdään jatkuvaa tutkimustyötä eri verkostoissa, tutkimus on ajantasaista tavalla, joka on harvinaista kilpailijoihin nähden. – Anne Kontula, turvallisuusperusteluohjelman päällikkö, Posiva Oy

”Ydinenergiasektorin toiminnan aikajänne on poikkeava ja vaatii jatkuvuutta. Valtiollisena toimijana GTK:ssa on suunnitelmallisuutta ja toiminnan pysyvyyttä, mikä on vahvuus. Koska GTK:ssa tehdään jatkuvaa tutkimustyötä eri verkostoissa, tutkimus on ajantasaista tavalla, joka on harvinaista kilpailijoihin nähden”, toteaa Kontula.

Lue lisää GTK:n palveluista

Blogi: Geologinen osaaminen ydinenergiatuotannon mahdollistajana

Posiva Oy:n turvallisuusperusteluohjelman päällikkö Anne Kontula tutkimuskohteella Grönlannissa. Kuva: Anne Kontula, 2015.