Luonnonanalogiat ja pitkäaikaisturvallisuus

Luonnonanalogiatutkimuksissa käytetään hyväksi erilaisia geologisia kohteita tai olosuhteita, joissa on yhtäläisyyksiä loppusijoituslaitoksen tai sen tulevaisuudessa kohtaamien kuormitusten kanssa. Tällä tavalla saadaan arvioinnin piiriin pitkät geologiset ajanjaksot ja geologisten prosessien monimuotoisuus.

Havaintojen perusteella voidaan validoida muun muassa lyhytkestoisten laboratoriokokeiden tuloksia. GTK:n asiantuntijoiden toteuttamissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa on kerätty tietoa esimerkiksi uraanin kulkeutumisesta kallioperässä, bentoniitin ja kuparin käyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä sekä jääkausien vaikutuksista kallioperään ja pohjavesiolosuhteisiin.

Tutkimusprojektien tarkoituksena on tuottaa geotieteellistä taustatietoa loppusijoituskonseptien suunnittelua ja loppusijoituspaikkojen turvallisuusperusteluja varten. Tutkimus tuottaa myös uutta perustietoa ja julkaisuja maankamarasta ja sen dynamiikasta pitkällä tarkasteluvälillä.

Palvelun sisältö

  • Tutkimusprojektien suunnittelu ja toteutus
  • Projektien koordinointi
  • Julkaisutoiminta ja raportointi

Miten hyödyt?

  • Saat tieteellistä tutkimustietoa ja aineistoja, joita voidaan hyödyntää loppusijoituskonseptien suunnittelussa ja turvallisuusperusteluissa.
  • Saat visuaalista ja muuta materiaalia, jolla voidaan konkretisoida kallioperän, pohjavesiolosuhteiden ja erilaisten loppusijoituskomponenttien pitkäaikaispysyvyyttä.