Suomen ja Namibian kumppanuus kriittisissä mineraaleissa jatkuu

Suomella ja Namibialla on ollut tiivis kumppanuussuhde vuosikymmenten ajan. Maiden välistä tiivistä yhteistyötä on ollut myös kaivossektorilla, jonka tavoitteena on tukea Namibian kaivossektorin kehittymistä kestävämmäksi. Kumppanuus kriittisten raaka-aineiden kestävän arvoketjun edistämiseksi jatkuu.

Namibialainen maisema, jossa hiekkaa ja puita. Taivas on kirkas.

Kaivosteollisuus on yksi Namibian merkittävimmistä aloista tuoden yli puolet maan ulkomaan tuloista. Vientimineraaleihin lukeutuvat mm. timantit, uraani, sinkki ja kulta. Namibian kallioperässä on runsaasti myös vihreässä siirtymässä tarvittavia kriittisiä mineraaleja kuten harvinaisia maametalleja, litiumia, grafiittia ja kuparia.

Kasvava kysyntä kriittisille mineraaleille on asettanut Namibian kansainväliseen keskiöön. Namibia allekirjoitti Euroopan unionin kanssa ensimmäisenä Afrikan valtiona yhteisymmärryspöytäkirjan strategisesta kumppanuudesta vuoden 2022 lopulla. Kumppanuus keskittyy kriittisten mineraalien arvoketjujen kehittämiseen sekä vihreän vedyn tuotantoon.

Kumppanuus tukeea Namibiaa tulemaan keskeiseksi kriittisten mineraalien tuottajamaaksi sekä kehittää paikallista mineraalien prosessointia ja työpaikkojen luomista. Suuri osa mineraalien jalostuksesta tapahtuu tällä hetkellä Namibian ulkopuolella.

EU:n näkökulmasta tavoitteena on myös edesauttaa eurooppalaisia investointeja Namibian kaivosalalle sekä varmistaa kriittisten raaka-aineiden monipuolinen ja kestävä tarjonta. Samalla kumppanuus tukee Euroopan omaa vihreää siirtymää.

Suomalaisten vahva asiantuntemus kaivosalalla tunnetaan Namibiassa

Suomalaistoimijoiden asiantuntemus vastuullisessa kaivosalan kehittämisessä tunnetaan Namibiassa. Suomalaisosaaminen liittyy erityisesti kestäviin arvoketjuihin, tehokkaaseen kaivosteknologiaan ja korkealuokkaiseen tutkimukseen.

Geologian tutkimuskeskus GTK on tehnyt yhteistyöprojekteja Namibian kaivosministeriön kanssa menneinä vuosikymmeninä. Yhteistyöhön kuuluivat mm. geologisen kartoituksen ja kartantuotannon järjestelmäkehitys 1990-luvulla sekä kestävän kaivostoiminnan edistäminen vuosina 2014-2017.

”Haluamme tukea Namibiaa koko raaka-aineiden arvoketjussa. Voimme tuoda Suomessa koeteltua tietotaitoa edelleen hyödynnettäväksi. Hyvä esimerkki tästä on GTK Mintecin ainutlaatuinen osaaminen”, sanoo ryhmäpäällikkö Aleksi Salo Geologian tutkimuskeskuksesta.

Komission tänä keväänä esittämä kriittisten raaka-aineiden aloite painottaa strategisia kumppanuuksia. Suomen ja Namibian kumppanuus on tästä hyvä esimerkki.

EU Namibia Business Forum järjestettiin Brysselissä 24.-25.10.2023. Business Forumin yhteydessä julkistettiin yhteistyön tiekartta seuraavalle kahdelle vuodelle. Yhteistyö pitää sisällään kestävään kaivostoimintaan, mineraalipotentiaaliin, lainsäädännön kehittämiseen sekä tutkimusyhteistyöhön ja koulutukseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi GTK osallistui elokuussa maan merkittävimpään kaivossektorin tapahtumaan, Namibia Mining Expoon.

Lisätietoa

EU and Namibia agree on next steps of strategic partnership (europa.eu)   

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt useita projekteja Afrikassa – vaikuttavuutta lisää paikallisen osaamisen tukeminen koulutuksin

Euroopan komission kriittisiä raaka-aineita koskeva säädösesitys: Kestävyys ja kiertotalous korostuvat