Geologisella osaamisella luodaan kestävämpää kasvua

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos.

> Organisaatio ja johtokunta

> GTK:n laatupolitiikka

Geologian tutkimuskeskus ja sen asiakkaat menestyvät pyrkimällä alansa parhaimmiksi. Paras tietotaito, huipputason geologinen tutkimus ja sen soveltaminen ovat menestyksen kulmakivet. Lisäksi tarvitaan laajoja verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia. – Juha Ylimaunu, GTK:n johtokunnan puheenjohtaja

GTK:n kansainvälinen toiminta

Asiakastyytyväisyys pysyi korkealla

Vuonna 2020 GTK:ssa panostettiin monin tavoin asiakkuuksien kehittämiseen. Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto, markkina- ja asiakassegmenttien uudelleen määrittäminen sekä asiakashoitomallien uudistaminen vahvistivat asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Asiakastoiminnan kehittämisessä peilattiin keskeisesti uuden strategian tarpeita ja tavoitteita.

Keskiarvojen perusteella voidaan todeta asiakastyytyväisyyden säilyneen kaikkien mitattujen osa-alueiden osalta erittäin korkealla tasolla.