ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti

ISO 9001 laatujärjestelmän logoISO 9001:2015 on laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevä standardi, joka auttaa analysoimaan ja kehittämään organisaation prosesseja ja tehostamaan toimintaa sekä rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään laadunhallinnanjärjestelmän. Standardia sovelletaan Geologian tutkimuskeskuksen ydin- ja tukitoiminnoissa.

Ulkopuolinen auditoija on myöntänyt Kiertotalouden ratkaisut -yksikölle ISO 9001:2015 laatusertifikaatin. Se kattaa koko yksikön toiminnan: mineraalitekniset, mineralogiset, geometallurgiset ja isotooppigeologiset tutkimukset sekä kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnan ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämisen.

Yksiköllä on toimintakäsikirja, joka yhdessä GTK:n toiminta- ja laatujärjestelmän päädokumentin ja projektikäsikirjan kanssa muodostaa Kiertotalouden ratkaisut -yksikön tutkimuspalvelujen toimintaprosessin ja laadunvarmistuksen kuvauksen.

Tutustu Kiertotalouden ratkaisut -yksikön toimintakäsikirjaan.