Siirry sisältöön

Kaivosympäristöjen perus- ja nykytilaselvitykset

Kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutukset ja niiden hallinta on tärkeä osa kaivostoimintaa. Kaivosympäristöjen perus- ja nykytilaselvitykset sisältävät kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutuksiin ja näiden hallintaan liittyvät selvitykset ja muun asiantuntijatyön. Tähän GTK:lla on kokonaisvaltaista osaamista, joka kattaa kaikki kaivostoiminnan elinkaaren vaiheet.

Henkilö maastossa ottamassa näyttettä.

Palvelun hyödyt

Laajempi kokonaisuus yhdeltä toimittajalta

GTK:n kokonaisvaltainen kaivosympäristöjen ja analytiikan osaaminen mahdollistavat laajemman kokonaisuuden hankkimisen yhdeltä toimittajalta.

Hyötykäyttöratkaisut parantavat kannattavuutta

Selvitykset kaiken louhitun materiaalin hyötykäyttöratkaisuista mahdollistavat kaivoksen paremman kannattavuuden ja kestävän toiminnan varmistamisen.

Tehostavat kaivoksen ympäristölupaprosessia

Luotettavat ja asiantuntevat selvitykset nopeuttavat kaivoksen ympäristölupaprosessia.

Tutkittua tietoa kaivosten ympäristökysymyksiin

GTK:n kaivosympäristöjen perus- ja nykytilaselvitykset hyödyttävät monissa kaivosten ympäristökysymyksissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi vesistöihin, maaperään, maankäyttöön ja materiaalien uusiokäyttöön.

GTK:n asiantuntijuus kattaa:

  • sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristöriskinarvioinnit
  • kaivannaisjätteiden hyödyntämisarvioinnit
  • kaivosten sulkemiseen liittyvät jätteen läjitys- ja peittoratkaisuselvitykset

Sivukivien ja rikastushiekkojen geokemiallisten ja  mineralogisten ominaisuuksien yhteys jätealueiden vedenlaatuun on ilmeinen ja tämän yhteyden selvittäminen sekä haitallisten suotovesien hallintakeinot muodostavat yhden perustan GTK:n kaivosympäristöpalveluille.

Kaivannaisjätteiden asianmukainen ympäristöriskinarviointi ohjaa oikeisiin hallintatoimenpiteisiin tai potentiaalisiin hyötykäyttömahdollisuuksiin. Lisäksi luotettavat ympäristöriskinarvioinnit ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn tähtäävät selvitystyöt parantavat kaivostoiminnan kestävyyttä ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Tehdasympäristö, jossa 3 henkilöä työskentelevät koneilla.
UUTINEN

Miksi iso osa kaivannaissektorin sivuvirroista jää hyödyntämättä ja miten voisimme hyödyntää mineraaliset raaka-aineet paremmin?

Suomessa panostetaan geologisten luonnonvarojen hyödyntämiseen, ja kaivannaisjätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen kehittämisessä on paljon potentiaalia. Jäte- ja muu sivuvirtaosaaminen sekä tarvittava tieto on jo olemassa, mutta siitä huolimatta hyödyntämisaste on edelleen matala. Geologian tutkimuskeskuksen johtava asiantuntija Päivi Kauppila kertoo, mistä tämä johtuu ja miten tilannetta voisi parantaa.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme palaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295030075
Johtava asiantuntija
+358295033715

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!