Gå till innehåll

Verksamhetsrekommendationer

  • Med tanke på uppnåendet av utsläppsminskningarna inom markanvändningssektorn är det viktigt att man för de delar av torvproduktionsområdena som har olika egenskaper hittar och genomför de lämpligaste och samtidigt de former för efteranvändning som har de mest gynnsamma klimatkonsekvenserna.
  • Privata markägare ansvarar för den efteranvändningen av torvproduktionsområdena. Uppnåendet av markanvändningssektorns klimatmål förutsätter att det finns tillräckligt med incitament för markägarna att välja klimatvänliga former för efteranvändning.
  • En lyckad planering av den efteranvändningen förutsätter aktuell information om våthetsförhållandena i torvproduktionsområdet och om möjligheterna att påverka dem genom dikning och uppdämning (dvs. som utgångspunkt för planeringen en aktuell ytmodell) samt om variationen i resttorvens tjocklek i olika delar av torvfältet.