Siirry sisältöön

Toimintasuositukset

  • Maankäyttösektorin päästövähennysten saavuttamisen kannalta on tärkeää, että turvetuotantoalueiden ominaisuuksiltaan erilaisille osille löydetään ja toteutetaan parhaiten soveltuvat ja samalla ilmastovaikutuksiltaan edullisimmat jatkokäyttömuodot.
  • Turvetuotantoalueiden jatkokäytöstä vastaavat yksityiset maanomistajat. Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että maanomistajille on riittävästi kannustimia ilmastoystävällisten jatkokäyttömuotojen valintaan.
  • Jatkokäytön onnistunut suunnittelu edellyttää ajantasaista tietoa turvetuotantoalueen kosteusolosuhteista ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin ojituksilla ja padotuksilla (ts. suunnittelun lähtökohtana ajantasainen pintamalli) sekä jäännösturpeen paksuuden vaihtelusta turvekentän eri osissa.