Batterimineraler

Vi undersöker potentialen hos, användningen av och effekterna av mineral som anknyter till batterier och andra mineral som anknyter till omvälvningen inom energibranschen. Vi har toppkompetens inom letning och processering av batterimineral och lösningar som bygger på dessa mineral.

Behovet av batterimineral ökar särskilt på grund av de allt större behoven inom elektrisk trafik, användning av förnybar energi och lagring av elenergi.

I Finland finns utmärkt kunnande inom hela produktionskedjan från gruvindustrin till förädling av batteriråvaror, teknik för tillverkning, användning, laddning och återvinning av batterier. Dessutom har Finland geodatamaterial som har bedömts vara högklassigast i världen samt en bra och stabil verksamhetsmiljö.

Finland har en hög mineralpotential för tillverkning av batterier. De viktigaste råvarorna för batterier är kobolt, nickel, litium och grafit, och det finns goda möjligheter till produktion av dem i Finland. Finland är också en viktig producent av koppar, som är nödvändig för omvälvningen i energibranschen.

GTK siktar på att bli världsledande expert på batterimineral. Vårt mål är att vara den ledande experten i Finland och EU i fråga om mineral som anknyter till omvälvningen i energibranschen, särskilt i råvarukedjan för batterimineraler och metaller. 

Mineralsystemmodeller och innovationer som bygger på vår högklassiga forskning effektiviserar letningen efter batterimineral. Vi utvidgar mineralsystemmodelleringen genom att använda geometallurgi, förutse användningen av mineral och tillämpa principen om miljömässig och social koncession. Vi tillhandahåller också process- och utnyttjandeundersökning av primär- och sekundärmaterial samt bl.a. livscykelshantering av batterimineral i våra laboratorier och i vår provfabrik Mintec.

Finland är det enda landet i EU som har betydande gruvproduktion och förädling av batterimineral och betydande potential inom letningen efter mineral