Hållbart bygge

Vi samlar in och tolkar information i syfte att främja samhällsplanering och byggande i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Vi bedömer jordmånens och berggrundens lämplighet för byggande, kartlägger risker i samband med jordmånen och berggrunden och producerar tolkningar för företagens och samhällets behov. 

Utnyttjandet av våra geomodeller förbättrar kostnadseffektiviteten inom samhälls- och trafikledsbyggande särskilt i områden med berggrund och mjuka jordarter. I samarbete med aktörer i branschen kopplar vi geomodellerna till planeringen av områdesanvändning och byggande.

Vi utvecklar information som främjar kostnadseffektivt byggande och rationell områdesplanering