Byggbarhetsmodell för jordmån

Planläggning sker ännu i dag i 2D, vilket innebär att tolkning av 3D-modeller ofta är svårt även för proffs inom byggande. Byggbarhetsmodellen är en lättanvänd 2D-kartpresentation av byggbarheten som utgår från geologin i planläggningsområdet. Problem med tanke på byggande kan tydligt ses på kartan.

Metoden är särskilt användbar i det inledande skedet av planeringen, då man vanligtvis fattar en stor del av besluten om markbyggnadskostnaderna. Byggbarhetsmodellen lämpar sig även för att utreda byggbarheten hos större områden. Lämpligt anläggningssätt för en tomt kräver dock ytterligare undersökningar.

Byggbarhetsinformation i digitalt format kan enkelt inkluderas i entreprenörens kostnadskalkylering. Utnyttjande av informationen vid planering av projekt och strukturer innebär betydande besparingar.

Tjänstens innehåll

  • Planering av forskning
  • Sammanställning, analysering och tolkning av nödvändigt existerande material.
  • Nödvändiga ytterligare terrängundersökningar
  • Rapporten innehåller en digital byggbarhetsmodell för planläggningsområdet utgående från uppgifter från jordmånskartläggning, lutningsgrad och tolkning av tjockleken hos svag mark.

Fördelar för dig

  • Du får en enkel och visuellt tydlig 2D-presentation av områdets byggbarhet.
  • Du undviker överraskningar och gör kostnadsinbesparingar då du kan planera lämpligt byggande för området.