Maaperän rakennettavuusmalli

Kaavoitus tapahtuu nykyään edelleen 2D-muodossa ja se onkin usein selkein esitystapa maankäytönsuunnittelussa. Rakennettavuusmalli on helposti luettava 2D-karttaesitys kaava-alueen geologiaan perustuvasta rakennettavuudesta. Rakentamisen kannalta ongelmalliset kohdat erottuvat kartalta selkeästi.

Menetelmä palvelee erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin yleensä jo päätetään iso osa maarakennuskustannuksista. Rakennettavuusmalli sopii suurienkin alueiden rakennettavuuden selvittämiseen. Tontille sopiva perustamistapa vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

Digitaalisessa muodossa olevan rakennettavuustiedon voi helposti kytkeä osaksi urakoitsijan kustannuslaskentaa. Tiedon hyödyntäminen projekti- ja rakennesuunnittelussa tuo merkittäviä säästöjä.

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu
  • Olemassa olevan, tarpeellisen aineiston kokoaminen, analysointi ja tulkinta
  • Tarvittavat lisämaastotutkimukset
  • Raportti sisältää maaperäkartoitustietoihin, rinnekaltevuuteen ja pehmeikköjen paksuustulkintaan perustuvan digitaalisen rakennettavuusmallin kaava-alueesta

Miten hyödyt?

  • Saat yksinkertaisen ja visuaalisesti helposti tulkittavan 2D-esityksen alueen rakennettavuudesta.
  • Vältyt yllätyksiltä ja säästyt lisäkustannuksilta kun osaat suunnitella kohteeseen sopivaa rakentamista.