Naturlig analogi och långtidssäkerhet

Vid undersökning av naturlig analogi används olika geologiska objekt eller omständigheter som uppvisar likheter med slutförvaringsanläggningen eller med de belastande moment som anläggningen kommer att utsättas för i framtiden. Genom detta blir det möjligt att dra nytta av långa geologiska tidsperioder och stor variation i de geologiska processerna vid bedömningen.

Utifrån observationerna blir det möjligt att validera bland annat resultaten av kortvariga laboratorieundersökningar. GTK:s experter har genomfört internationella forskningsprojekt som samlat in information till exempel om migrationen av uran i berggrunden, om frågor som gäller beteendet av bentonit och koppar samt om istidernas effekter på berggrunden och grundvattenförhållandena.

Syftet med undersökningsprojekten är att producera geovetenskaplig bakgrundsinformation för planeringen av slutförvaringskoncept och slutförvaringsplatsernas säkerhetsmotiveringar. Forskningen producerar också ny grundläggande information och publikationer om jordskorpan och dess dynamik på längre sikt.

Tjänstens innehåll

  • Planering och genomförande av forskningsprojekt
  • Samordning av projekt
  • Publicering och rapportering

Fördelar för dig

  • Du får vetenskaplig forskningsinformation och material som kan användas för planering av slutförvaringskoncept och säkerhetsmotivering.
  • Du får visuellt material och annat material som gör det möjligt att konkretisera berggrundens, grundvattenförhållandenas och slutförvaringskomponenternas långtidsbeständighet.