Datamodeller och databaser

Datamodeller och databaser skapar en grund för effektiv hantering, förädling och distribution av data.

Med hjälp av GTK:s tjänst säkerställer du att din organisation har tillgång till datamodeller för hantering och användning av geodata som uppfyller standarderna inom branschen och behoven inom organisationen. Våra erfarna experter känner till särdragen hos geodata och lämpliga datamodeller och tekniska genomförandemetoder för lösningar för dataförvaltning.

Tjänstens innehåll

  • Dagsläge och kartläggning av behov
  • Vi producerar datamodeller med beaktande av behoven hos intressegrupper samt nationella och internationella standarder för geodata.
  • Vi producerar geodatabaser baserade på nya datamodeller.

Fördelar för dig

  • Vi skapar databaser för hantering av geodata för din organisation.
  • Du får datamodeller för fortsatt användning på ett överenskommet modelleringsspråk.