Tietomallit ja tietokannat

Tietomallit ja tietokannat luovat pohjan tehokkaalle tiedonhallinnalle, -jalostukselle ja -jakelulle.

GTK:n palvelun avulla organisaatiosi varmistaa, että sillä on käytössään alan standardit ja organisaation tarpeet huomioivat tietomallit geotiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Kokeneet alan asiantuntijamme tuntevat geotiedon erityispiirteet ja niihin sopivat tietomallit ja tiedonhallinnan ratkaisujen tekniset toteutustavat.

Palvelun sisältö

  • Nykytila- ja tarvekartoitus
  • Tuotetaan tietomallit huomioiden sidosryhmien tarpeet sekä kansalliset ja kansainväliset geotietoon liittyvät standardit.
  • Tuotetaan uusiin tietomalleihin perustuvat paikkatietokannat.

Miten hyödyt?

  • Rakennamme organisaatiosi käyttöön tietokannat geotiedon hallintaan.
  • Saat tietomallit jatkokäyttöä varten sovitun mallinnuskielen mukaisesti.